Disclaimer

Privacy & gebruiksvoorwaarden voor deze website

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Keurslagerij Finesse. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacybeleid

Verantwoordelijke gegevensverwerking

Keurslagerij Finesse is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Adresgegevens: Astridlaan 276 - 8310 Assebroek

Telefoon: 050/ 35 03 58 | e-mail: keurslager.finesse@skynet.be

Heeft u vragen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, wilt u graag uw gegevens inzien of laten wijzigen, of wilt u uw gegevens uit onze databases laten verwijderen, dan kan u een mailtje sturen naar keurslager.finesse@skynet.be . Als bewijs van identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.(zie Cookies en Google Analytics). Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw provider. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, invullen en versturen van een bestelformulier, een online formulier (registratie, contact, ...) of wanneer u deelneemt aan een enquête of wedstrijd, ....

Doeleinden. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

- In functie van facturatie en administratie. Uw facturatiegegevens worden niet gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

- Voor marketingdoeleinden. Zo kunnen wij u informeren over diensten en nieuwigheden, waarvan wij denken dat ze een meerwaarde kunnen betekenen voor uw bedrijf.

Keurslagerij Finesse bewaart uw persoonsgegevens net zolang als dat nodig is in functie van onze doeleinden.

Wenst u meer Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan kan u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op dit adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om uw vragen te beantwoorden en om u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten, van interessante promotie- of voordeelacties en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

Keurslagerij Finesse is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan .

Uitschrijven op de nieuwsbrieven van Keurslagerij Finesse kan eenvoudig door op de 'uitschrijven' link in de nieuwsbrieven zelf te klikken. Uw e-mail wordt meteen van de verzendlijst geschrapt. Bij vragen of problemen kan u per mail terecht op keurslager.finesse@skynet.be, per post 'Astridlaan 276 - 8310 Assebroek ' of telefonisch op het nummer 050/ 35 03 58.

Inhoud website

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Keurslagerij Finesse stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking "as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Keurslagerij Finesse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendom en copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Keurslagerij Finesse. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Keurslagerij Finesse.

Links en verwijzingen

Deze website bevat 'links' naar andere websites. Keurslagerij Finesse is op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld voor de inhoud of de privacy- praktijken van die andere websites.

Social Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon opslaat als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden.De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.